There are no breaking news at the moment

Hej och välkommen till den här hemsidan som kommer handla om kyrkor och församlingar. Vi försöker samla ihop artiklar med information om vad en församling brukar arbeta med. I Sverige är cirka 6 miljoner människor med i Svenska Kyrkan och det finns totalt ungefär 1300 församlingar. Oftast är församlingen viktigast för mindre samhällen på landet och urbaniseringen har slagit hårt mot Svenska kyrkans medlemsantal.

En församling är en mångfacetterad verksamhet som erbjuder många olika sätt att mötas och träffa människor för att må bra, diskutera, utöva hobbys eller söka stöd. De har ofta körer för såväl barn och ungdomar som vuxna, vandrargrupper och skaparverkstad. För yngre barn finns Barntimmar och Miniorgrupper, och även äldre barn och tonåringar kan träffas för att hitta vänner och ha kul. Man brukar servera soppluncher och fika, ha våffelservering med aktiviteter, och ibland hålla After Work. Vill man bara komma för att möta andra och prata lite finns det tid för det också.

Kyrkor finns som en hjälpande hand under svåra perioder i livet och kan erbjuda diakonistöd, jourhavande präst och väntjänst. Men kyrkor används också för glada tillfällen i livet som när man gifter sig eller döper ett barn. Svenska kyrkan är också viktig för att ta hand om det enorma kulturarv som våra kyrkor är. Underhåll av lokalerna kommer vara till stor hjälp för oss som samhälle i framtiden. Idag är Svenska kyrkan en frivillig institution och man kan när som helst välja att hoppa av och då inte betala något till kyrkan.