There are no breaking news at the moment

Svenska kyrkan i Norrahammar strävar efter att alltid vara tillgängliga för dig som behöver. Tillgängligheten hos organisationer som kyrkor har blivit allt viktigare, att kunna nå ut på nya sätt till nya och gamla församlingsmedlemmar, gäster och medmänniskor. Många organisationer och företag väljer att lägga ut en del av informationsmaterialet i en app och använder sig av till exempel appen aquro för att skapa nya appar där medmänniskor eller kunder enkelt ska hitta information som de behöver. Svenska kyrkan i Norrahammar finns på nätet och kan också nås via telefon eller IRL på olika mötesplatser. Med jämna mellanrum anordnas aktiviteter för alla åldrar och intressen. Håll utkik efter nästa gång i kyrkblad eller på kyrkans hemsida.

Aktiviteter för alla åldrar

Kyrkan och dess verksamhet ska vara en levande plats dit du alltid är välkommen. Här firar du stora händelser som dop, konfirmation och bröllop samt visar ditt deltagande vid en begravning. Mellan dessa stora och omvälvande händelser finns vardagen och även i den vill kyrkan vara med. För barnen erbjuds olika möjligheter att deltaga och ingå i gemenskapen inom Svenska kyrkan. Syftet med alla barn- och ungdomsaktiviteter är att unga människor ska få upptäcka och dela den kristna tron tillsammans med likasinnade. Har du egna idéer om församlingsarbetet eller har andra funderingar brukar församlingens anställda gärna ta emot dina tankar. Vad som kan erbjudas beror på tillgång, efterfrågan samt möjlighet.

Delta i körverksamhet

Sång och musik är glädje, något som stämmer in väl med kyrkans värderingar. Om du vill deltaga i någon av kyrkokörerna tar du lämpligen kontakt med en körledare. Det finns körer för barn, ungdomar och vuxna.

Fördjupa dig i tron

För dig som önskar fördjupa dig i Svenska kyrkans arbete har möjlighet att medverka som exempelvis frivilligarbetare i grupper som diskuterar tro, vara med i gemenskapen i olika gruppen eller ställa upp som medmänniska i aktiviteter som anordnas av Svenska kyrkan och din församling.

Har du funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till din församling.